درباره ما

  1. Home
  2. درباره ما

ما توتی هستیم!

سامانه کارگزاری زبانی و ترجمه

پیدایش هوش مصنوعی دنیای امروز را به طور کامل دگرگون کرده است.کمپانی های سراسر جهان هوش مصنوعی را برای پیشرفت جایگاه خود در دنیای کسب و کار، به کار می گیرند. اما اگر پای حساسیت موضوع در میان باشد، دیگر این ابرقدرت امروزی پشتوانه ی خوبی نخواهد بود . هنگامی که کسب و کار و سرمایه شما در در یک قدمی بازار آرمانی تان قرار می گیرد، یا هنگامی که تنها یک مقاله با اپلای شدن فاصله دارید، نمی توانید تنها به هوش مصنوعی دل گرم باشید. هوش انسانی ابزاری ارزشمند است که در این جا به کار می آید. در حقیقت، هوش انسانی پشتوانه ای حقیقی و بدون ریسک برای آینده ی شماست.

توتی یک سامانه کارگزاری های زبانی دارای شبکه ای آزمایش شده از زبان شناسان کاردان و بومی است که تکنولوژی را در راه افزایش آسایش مشتریان گرامی و کاهش هزینه ها به کار می گیرد. به بیان ساده، توتی هرگونه نیاز شما در زمینه ی ترجمه و زبان، از جمله ترجمه ی انواع کتب و نوشتار، آوا، نماهنگ (کلیپ) به همراه بازنگری، ترجمه ی گفتاری (حضوری) و ... را پوشش می دهد. شما می توانید در حالی که در خانه تان چای می نوشید، در دانشگاه هستید و یا در دفترتان کار می کنید، تنها با فشردن یک دکمه از تمامی خدمات آنلاین توتی استفاده کنید.

شاید بتوان گفت که برجسته ترین تفاوت توتی، روش گزینش کلیدی ترین عناصر این سامانه، یعنی مترجمان است. توتی مترجمان بومی و کارکشته را با آزمون های دشوار گزینش می کند. زبان مادری بیشتر مترجمان توتی غیر پارسی است که در کیفیت نهایی پروژه بسیار مؤثر است. هم چنین، بازنگرش پروژه ها توسط زبان شناسان دقیق و حساس انجام می گیرد تا به شما ضمانت تجربه ای فوق العاده را در کنار ما دهد.

question